ความประพฤติที่แปรเปลี่ยน ย่อมมาพร้อมทั้งการก้าวหน้าของน้องๆ ผ่านการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ

เมื่อวันผ่านไป น้องๆ จะต้องเติบโต และพวกเขาจะต้องปรับเปลี่ยนไปเสมอ เมื่อน้องๆ มีการปรับเปลี่ยนไปพร้อม ๆ กับความเจริญ ต่อให้การเล่นเกมส์อาจจะมีประโยชน์ในบางส่วนกับเขาทั้งหลาย แต่สุดท้ายการหมกหมุ่น  หรือว่าการเล่นเกมส์ชนิดใดประเภทหนึ่งมากจนเกินพอดี ก็อาจจะทำให้ความประพฤติของพวกเขาเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับวัยที่ต้องการตัวอย่าง และพวกเขาก็พร้อมที่จะลอกเลียนแบบตัวอย่างนั้น ๆ อย่างเช่น การที่เด็ก ๆ หมกหมุ่นไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ  พวกเขาอาจจะมีพฤติกรรมต้องการจะต่อสู้กับใครสักคน หรือว่ากล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ความเป็นไปได้ของเด็ก ๆ เมื่อได้เล่นเกมส์ต่อสู้ น้องๆ อาจจะเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้ทักษะบางอย่างทางด้านความคิด แต่ถ้าหากว่าทุกอย่างไม่ใช่แบบนี้แล้ว ผู้ปกครองอาจจะต้องคอยดูแลและให้คำแนะนำแก่เด็ก ๆ มากยิ่งขึ้น

 

มิใช่เรื่องแปลก หากเด็ก ๆ ผู้ชายส่วนใหญ่ จะให้ความสนใจและชื่นชอบไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ  จนทำให้พวกเขาซึบซับ และรู้จักที่จะมีลักษณะเด็ดขาดเพิ่มขึ้น มีความกล้าหาญเพิ่มขึ้น และกล้าที่จะตกลงใจด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ส่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้สามารถเกิดขึ้นได้ หลังจากที่เด็ก ๆ ได้หมกหมุ่นไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้มากจนเกินเลย จนเกมส์พลิกชีวิตของพวกเขา ให้ตกเป็นเด็กที่กล้าหาญและมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลง ด้วยจินตนาการส่วนใหญ่ของเด็ก ๆ มักมองเห็นเกมส์เป็นโลกใบใหม่ ที่เขาทั้งหลายเองชื่นชอบและต้องการจะอยู่ในโลกใบนั้น การเล่นเกมส์เป็นช่วงเวลานานจะทำให้จินตนาการและความคิดของเขามีมากยิ่งขึ้น แต่จะเป็นจินตนาการและความคิดที่สื่อให้เห็นทิศทางที่ดีหรือไม่นั้น ผู้ปกครองควรให้ความสนใจและไล่ตามอยู่เสมอ ก็เพราะว่าเวลาว่างของเด็ก ๆ อาจจะยังคงมีอยู่มาก แต่ว่าเมื่อเขาเติบโตเวลาว่างของเขาจะค่อย ๆ หายไป