การเล่นเกมส์เพื่อเป็นการพัฒนาความคิดความอ่านเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง

เพราะว่าภาพลักษณ์ในตอนนี้ เกมส์เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันมานาน เพราะเกมส์นั้นได้ถูกผลิตขึ้นมามากมาย จนทำให้บางคนอาจจะมีทัศนคติภาพภายนอกในการเล่นเกมส์ไม่ดีเท่าใด เพราะเกมส์ตอนนี้กลับดูว่าทำให้เด็ก ๆ เกิดการเสียการเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมกับยังรวมไปถึงกลุ่มเด็กวัยรุ่นในช่วงระดับมหาวิทยาลัยด้วย มักชอบใช้ชีวิตในการเล่นเกมส์ พร้อมกับทุ่มเทไปกับกานเล่นเกมส์กันมากยิ่งขึ้น ทำให้กลุ่มเหล่านี้จะต้องเสียการเรียนไปมากเช่นกัน
 
เพราะฉะนั้นในสายตาของผู้ใหญ่มักไม่ชอบให้น้องๆ เล่นเกมส์จึงไม่นิยมลงเกมส์ในเครื่อง แต่ถ้าว่าผู้ปกครองบางคนถ้าคิดไปอีกมุม เกมส์ก็อาจจะทำให้เด็ก อาจจะฝึกทักษะได้เช่นกัน จึงทำให้เกมส์นั้น คงมีสองฝ่าย คือ ฝ่ายที่สนับสนุน กับฝ่ายที่ไม่สนับสนุนให้เล่นเกมส แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้ว เด็กที่ได้เล่นเกมส์ก็จะมีการปรับปรุงฝีมือ ข้อคิด และความจินตนาการให้กับเด็ก ๆ ได้ดีเช่นกัน เพราะว่าผู้ปกครองท่านใดทียังไม่อยากจะสนับสนุนให้น้องๆ เล่นเกมส์ ลองปล่อยให้เด็ก ๆ สะชั่วโมงดู ว่าการเล่นเกมส์นั้นจะทำให้เด็ก ๆ เปลี่ยนแปลงความคิดเช่นใดบ้าง พร้อมกับสิ่งสำคัญที่พบเห็นกันนั้น อาจจะทำให้เด็ก ๆ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดไปกับการเล่าเรียนในแต่ละวันได้ดีเลยทีเดียว
 
ดังนั้นการเล่นเกมส์ไม่ใช่จะค้นพบว่ามีข้อเสียอย่างเดียว แต่การได้ลองให้น้องๆ ได้เล่นเกมส์ ใช้ความคิด พร้อมกับทักษะที่ได้เรียนรู้นั้น ลองมาแก้ไขสถานการณ์จำลองเหตุการณ์กันดู ว่าจะมีเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาได้เช่นใดบ้าง