ความประพฤติการเล่นเกมส์ อย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองมักจะต้องพิจารณา

เกมส์ อาจเป็นภัยร้ายในความเห็นของผู้ปกครองส่วนมาก และถ้าคุณมีการวางแผนอย่างล่วงหน้า โดยการตั้งกติกา ในการมีเครื่องมืออำนวยความสะดวก ให้กับคนข้างในบ้านหรือเด็ก ๆ ในบ้าน แต่ภายในทางตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่ได้พบปัญหาเกี่ยวกับลูกนั้น ใช้เวลาไปกับการเล่นเกมส์การที่พ่อแม่จะดูอยู่เฉย ๆ ควรที่จะหาวิธีขจัดปัญหา หรือแก้ไขความประพฤติต่าง ๆเหล่านี้ การเล่นเกมส์ที่แท้จริงอาจไม่ได้มีข้อเสียเพียงอย่างเดียว แต่ก็มีจุดดีตามมาด้วย แต่ทว่าพ่อแม่ควรดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิดในขณะที่เด็ก ๆ กำลังเล่นเกมส์ ทางที่ดีควรสอนเด็กๆ ว่าการเล่นเกมส์นานเกินควรจะเกิดผลเช่นใดบ้าง แต่ถ้าเราเล่นเกมส์โดยที่ใช้ความคิดอ่าน และพิจารณาก็จะทำให้เด็ก ๆ มีความคิดที่สร้างสรรค์ ทำให้เด็กมีเชาวน์ปัญญาที่ดีต่อการตัดสินใจ และลงมือทำ

 
เกมส์
ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ทุกอย่างจะเปลี่ยนผันไปเสียหมด แต่อย่างน้อยการมีเทคโนโลยีเข้ามา มีบทบาทสำคัญด้านในบ้าน คอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่สนใจความนำสมัยทุกบ้าน ทำให้ทุกครอบครัวล้วนแล้วจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในบ้าน ซึ่งจะเป็นผลดีเพื่อคนที่ต้องใช้ทำงาน แต่ก็อาจจะทำร้ายคนใกล้ตัวเราได้เช่นกัน เกมส์ถือได้ว่าเป็นสารเสพติดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ เพราะพฤติกรรมของสิ่งเสพติดที่ว่านี้ คือ การติดเกมส์ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียตามมาในชีวิตพร้อมทั้งครอบครัวได้ ดังนั้นถ้าต้องการจะทำให้เด็ก ๆ ด้านในบ้านของคุณเอง มีความประพฤติในการเสพติดในสิ่งที่ดี ๆ ทำให้สามารถเป็นข้อคิดที่ดี ให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม พร้อมกับที่สำคัญคุณเองก็จะคิดและไตร่ตรอง ว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ข้างในบ้านของท่านนั้น จะทำเอาเด็ก ๆ ภายในบ้านดีหรือแย่ลงกว่าเดิม