เกมส์ที่มีเยอะแยะ ย่อมมีทั้งเกมส์ที่ส่งผลประโยชน์พร้อมทั้งผลร้ายคละเคล้ากันไป

เกมส์หลายแบบที่แทบเกลื่อนโลก อาจจะเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ดี ๆ พร้อมกับส่งความสุขให้กับเด็กๆ ได้อย่างมาก โดยเฉพาะเกมส์ที่ทำให้เด็ก ๆ สามารถเล่นได้กันทุกคน กลับน่าดึงดูดมากกว่าเกมส์ชนิดอื่น ๆ แต่ต้องไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน มิเช่นนั้นผลที่ตามมาอาจจะทำให้ผู้เล่นกลุ่มเด็ก ๆ เกิดปัญหา ทางที่ดีผู้ปกครองควรหาทางแก้ที่ดีสำหรับน้องๆ ให้มากที่สุด

 
และอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น เกมส์มีมากมายจนเกือบจะเกลื่อนโลก เพราะฉะนั้นเกมส์ในส่วนที่ดีนั้น ก็จะทำเอาเด็ก ๆ เกิดการพัฒนาสมอง อาจจะฝึกทักษะความคิดอ่าน และการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้อย่างง่าย ๆ ส่งผลให้ปัจจุบันนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ที่ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ ณ ตอนนี้ ซึ่งเกมส์จะมีหลากหลายแบบอย่างด้วยกัน ที่จะทำให้ผู้เล่นเกิดความเพลิดเพลินได้อย่างแน่แท้ เพราะฉะนั้น เกมส์จึงทำให้เด็ก ๆ ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า อาจทำให้เด็ก ๆ สนุกสนาน แต่ในเวลาเดียวกันในการเล่นเกมส์จะมีผลต่อพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หรือไม่ดีก็เป็นได้  แต่ในเวลาเดียวกันอาจทำให้เห็นผลเสียตามมาก็ได้ เพราะเช่นนั้นจึงทำให้เด็ก ๆ ที่ได้เล่นเกมส์อาจจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราคิดไม่ถึงนั่นเอง ดังนั้น ถ้าผู้เล่นในกลุ่มเด็ก  ๆ ขาดความรู้ในการแยกแยะในโลกของเกมส์ พร้อมทั้งโลกของความจริงได้
 
เกมส์
พฤติกรรมการเล่นเกมส์ของน้องๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และหลายครั้งที่เด็ก ๆ บางคนคงเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของเกมส์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา  นับได้ว่าเกมส์มีอิทธิพลต่อผู้เล่นได้เช่นเดียวกัน ล่าสุดได้มีการพัฒนาเกมส์ที่มีแต่สร้างสรรค์ และให้ข้อคิดกับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม ไม่เหมือนเกมส์ในสมัยเก่า อาจจะเป็นเกมส์ที่ไม่สมจริง จึงเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ไม่สนใจ จนมายุคนี้ได้มีการพัฒนามากเพิ่มขึ้น จนกลับเป็นเกมส์ที่มีผู้สนใจเป็นอย่างมาก