ความแตกต่างของเกมส์ออนไลน์ ที่ทำเอาเกิดความชอบที่แตกต่างจากเกมส์แบบอื่น

การเลือกใช้ยามว่าง ไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ออนไลน์ ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่าง เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับตัวเอง และนอกจากเกมส์ออนไลน์แล้ว ก็ยังอาจจะมีเกมส์ประเภทอื่น  ๆ ที่อาจให้ความบันเทิงได้เช่นกัน ด้วยความแตกต่างระหว่างการเล่นเกมส์ออนไลน์ กับการเล่นเกมส์พีซีที่ทำให้ผู้เล่นให้ความสนใจ รวมถึงเกิดความเข้าใจในส่วนต่าง ๆ ที่ตัวผู้เล่นเองจะได้รับจากการเล่นเกมส์ออนไลน์ และเกมส์ประเภทอื่น ๆ ในทุกช่วงเวลา

 
ขณะผู้คนหันมาสนใจ พร้อมทั้งเลือกที่จะเล่นเกมส์ออนไลน์มากยิ่งขึ้น หลากหลายคนจึงรู้สึกสนุกสนาน ไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ออนไลน์ยิ่งกว่าเกมส์อื่น ๆ ส่งผลทำเอาเกิดชุมชนคนรักเกมส์ออนไลน์ ที่มีขึ้นได้เฉพาะการเล่นเกมส์ออนไลน์เท่านั้น ความสนุกในการเล่นเกมส์ออนไลน์ทำเอาคน ได้พบความแตกต่างไปจากการเล่นเกมส์พีซี โดยทั่วไปถึงแม้ว่าการเล่นเกมส์พีซีจะอาจสร้างความสนุกสนานได้เช่นกัน แต่รับประกันเลยว่า ผู้เล่นย่อมได้รับความรู้สึกที่ต่างกัน ต่อให้เกมส์พีซีมีภาพกราฟฟิกที่สวยงามขนาดไหน แต่ถ้าว่าเกมส์พีซีก็ไม่มีโลกชุมชนคนรักเกมส์ออนไลน์ และด้วยความแตกต่างตรงจุดนี้ จึงเป็นเหตุให้เกิดความเพลิดเพลินที่แตกต่างกัน อารมณ์ ความรู้สึก ย่อมีจะมีมาก มีน้อยแตกต่างกันออกไปเหมือนกัน โดยที่คุณอาจจะเล่นเกมส์ออนไลน์ไปกับกลุ่มเพื่อน ๆ ในโลกของชุมชนคนรักเกมส์ออนไลน์เกมส์นั้น ๆ หรือว่าแม้กระทั่งเพื่อน ๆ ได้คุยสนทนาระหว่างที่คุณกำลังเล่นเกมส์ เหมือนเป็นการวางแผนเพื่อเกิดชัยชนะร่วมกัน มิตรภาพบวกกับความเข้าใจกันและกัน ผ่านการเล่นเกมส์ออนไลน์จึงเกิดขึ้น จุด ๆ นี้สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ระหว่างเกมส์ออนไลน์และการเล่นเกมส์พีซี
 
เกมส์ออนไลน์
ด้วยรูปร่างเกมส์ออนไลน์มากมาย ของเกมส์ออนไลน์ ที่มีความแตกต่างไปจากเกมส์อื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด จึงทำเอาเกิดการเล่นเกมส์ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม แต่ถึงอย่างใดก็ตามความนิยมชมชอบ มีผลให้เกิดกลุ่มคนที่รักจะเล่นเกมส์ในแบบต่าง ๆ ที่ต่างกันออกไป มีทั้งกลุ่มคนที่รักการเล่นเกมส์พีซี พร้อมกับกลุ่มคนที่รักการเล่นเกมส์ออนไลน์ แต่ในข้อดีและข้อเสียนั้น นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าผู้เล่นจะทำการเล่นเกมส์อย่างใดก็ตาม