พลังแห่งความเลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มวลหมู่ชนที่เดินทางท่องเที่ยวเขาคิชกุฏ

เมื่อถึงช่วงงานเทศกาลตรุษจีนครั้งใด การเดินสายเพื่อจะทำบุญก็เริ่มต้นขึ้น ชาวพุทธ ชาวจีนส่วนใหญ่ล้วนแต่ศรัทธา กับการท่องเที่ยวทำบุญทั้งสิ้น รวมถึงการเดินทางขึ้นไปยังเขาคิชกุฏจันทบุรี ทุกคนมักตั้งเป้าหมายและมีความประสงค์ เพื่อเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ทั้งในช่วงกลางวันพร้อมกับในช่วงกลางคืน ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานที่คอยดูแลภายในพื้นที่ของ เขาคิชกุฏ ได้พยายามคอยดูแลผู้ที่เดินทางไป และคอยดูแลจัดงานนมัสการตามเทศกาลสำคัญของไทยด้วย

 
ความมีชื่อเสียงย่อมเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธาอันแรงกล้าเช่นเดียวกัน และพื้นที่แห่งความศรัทธา ย่อมมาพร้อมกับการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ต่อสิ่งที่อยู่ด้านหน้า กลุ่มคนจึงเดินหน้าสู่ เขาคิชกุฏ จันทบุรี หรือ อุทยานแห่งชาติเขาคิชกุฏ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของที่นี้ กลับถูกล้อมรอบไปด้วยอำเภอมะขาม ตลอดจนกิ่งอำเภอของเขาคิชกุฏโดยตรง ความนับถือในรูปแบบศาสนาพุทธ ทำให้คนไทยมักจะเกิดความศรัทธา ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพพร้อมกับสักการบูชา โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ นับได้ว่าเป็นตัวแทนของพุทธศาสนา ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นยุคแห่งการเกิดศาสนาพุทธ ดังนั้นแล้ว ความเชื่อถือจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความตั้งใจ ที่จะอุทิศใจพร้อมทั้งอุทิศตน เพราะเข้าสู่พระธรรมแห่งศาสนาพุทธโดยตรง เที่ยวเขาคิชกุฏ ซึ่งความศรัทธาที่ว่านี้ เราอาจจะพบเห็นได้อยู่บ่อย ๆ เช่นเดียวกับกลุ่มคน ที่มีความศรัทธาและพากันเดินทางสู่เขาคิชกุฏจันทบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีของประเทศไทย แถมยังคงเป็นต้นน้ำแห่งแม่น้ำสายสำคัญ อย่างแม่น้ำจันทบุรี ส่งผลทำให้สภาพพื้นป่าในบริเวณนี้ทั้งหมด มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น และมีลักษณะปนกับป่าดิบเขา พร้อมทั้งมีป่าไม้ผลัดใบ ทำให้ภายในป่ามีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานชนิดรวมกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังคงมีพันธุ์ไม่ที่หาได้ยาก สามารถค้นพบได้ยากอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ไม้กฤษณา เป็นต้น
 
เขาคิชฌกูฏ
ความขลังที่มาพร้อมกับความสง่างาม มีผลทำให้บรรยากาศบริเวณเขาคิชกุฏจันทบุรี ที่มีประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก และในทุก ๆ ปีจะต้องมีประชาชนเป็นปริมาณมาก  พากันหลั่งไหลพร้อมทั้งเดินทางไปนมัสการพระบาทหลวง เพื่อจะเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญของศาสนาพุทธ  ค่อนข้างมีคนหลั่งไหลและเดินทางไปอย่างไม่หยุดหย่อน