คอร์ดบทเพลงและนักดนตรี

ถ้าหากจะให้กล่าวถึงนักดนตรีส่วนใหญ่ ที่มีศักยภาพในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้น เราคงจะคำนึงถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ถูกใจไปกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้น ซึ่งเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ มักเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความรื่นเริง และเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันเพราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเหมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะเช่นนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่อาจสร้างเสียงเพลงขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงเพลงอันไพเราะต้องใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นตัวชี้นำที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เหมือนกัน ถ้าหากนักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีในครั้งนั้นก็เกือบจะไร้ความหมาย
 
เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นเส้นทางที่ถูกชี้นำ ผู้แต่งหรือว่าผู้คิดค้นคอร์ดเพลงจะปฏิบัติหน้าที่ชี้นำและสื่อความหมายทุกอย่างผ่านเสียงดนตรีออกมาเป็นคอร์ดเพลง นักดนตรีจะต้องเรียนรู้พร้อมกับทำความเข้าใจคอร์ดเพลงทุกตัวให้ได้อย่างแม่นยำ หากไม่สามารถจดจำหรือว่าเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจคอร์ดเพลงในแต่ละตัวได้ นักดนตรีจะไม่อาจเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ ก็เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถทำการอ่านพร้อมกับแปลความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวได้เลย เพราะเช่นนั้นแล้ว สิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเพื่อเกิดเสียงดนตรีที่เพราะได้นั้น จำเป็นจะต้องมีทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาเป็นส่วนประกอบโดยรวม ถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้น จะไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่น่าไพเราะเพราะพริ้งหรือน่าติดตามฟังแต่อย่างใด