การจัดเตรียมกิจกรรม จารีตประเพณีลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่อาจสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างกว้างขวาง และสำหรับวันสำคัญหรือจารีตประเพณีสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของเมืองไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น มักจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการระบุวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่แค่นั้น และถ้าหากว่าเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะอุบัติขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง เป็นเหตุให้ประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสุขสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่งดงามในช่วงฤดูน้ำหลากเช่นกัน
 
และสำหรับในปี 2557 นี้ ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งในส่วนของจารีตประเพณีก็จะเป็นการรวมตัวกัน เพื่อจะเป็นการสักการะพระแม่คงคา พร้อมทั้งขอพรและกล่าวคำขอโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงพระแม่คงคาทุกพื้นที่ ที่มนุษย์เราทุกคนได้ล่วงเกิน และมีการนำน้ำมาใช้อาบ ดื่ม กิน เพื่อจะดำรงชีวิตในประจำวัน และเมื่อถึงประเพณีลอยกระทงครั้งใด น้ำทุกพื้นที่ก็จะขึ้นเต็มสองฝั่ง เป็นเหตุให้เราสามารถมองเห็นสายน้ำได้อย่างชัดแจ้ง อีกทั้งในวันลอยกระทงก็ยังคงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ พร้อมทั้งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเสมอ ทำให้เราอาจมองเห็นแม่น้ำที่มีแสงเดือนเฉิดฉาย ส่องแสงกระทบลงมา เป็นเหตุให้เห็นภาพแม่น้ำที่ดูสวยงาม และมีสันสันตระการตาจากแสงไฟในกระทงทุกใบที่ล่องลอยมาตามกระแสน้ำนั่นเอง