เกมส์ แหล่งบันเทิงของน้องๆ ทั่วโลก

ปัจจุบันเกมส์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้ เนื่องจากไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็หันมาเล่นเกมส์กันเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเล่นเกมส์จนมากเกินไปก็ไม่ใช่ผลดีเช่นกัน ทางที่ดีผู้ใหญ่จึงต้องคอยให้คำเสนอแนะกับเด็ก ๆ ในบ้านของท่านบ้าง ก็เพราะว่ายิ่งปล่อยให้เด็ก ๆ เล่นเกมส์นานเกินไปอาจจะเป็นคนติดเกมส์ไปเลย

 
ซึ่งเกมส์มีทั้งผลดีและผลเสียตามมา ยิ่งถ้าปล่อยให้น้องๆ เล่นเกมส์ทั้งวันโดยที่ไม่ทำอะไรเลยจะทำให้น้องๆ ติดเป็นนิสัย พร้อมทั้งไม่ฟังคำพูดของท่านเลยก็ได้ ทางที่ดีคุณควรแก้ไขปัญหาตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่า เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลเสียตามมาได้ สำหรับพ่อแม่ถ้าไม่อยากให้บุตรหลานของท่านเป็นคนติดเกมส์ ควรจะให้เด็ก ๆ เล่นเป็นเวลาจะดีกว่า ตัวอย่างเช่น ถ้ากลับจากโรงเรียนแล้วควรให้น้องๆ หรือลูกหลานของท่านทำการบ้าน อาบน้ำให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วค่อยปล่อยให้เด็ก ๆ เล่นเกมส์ได้ แต่ต้องมีการกำหนดเวลาให้เล่นเกมส์ด้วย ก็เพราะว่าไม่เช่นนั้นยิ่งปล่อยให้เล่นไปนาน ๆ มากเกินไปก็อาจจะทำให้เสียสายตาก่อนอายุก็เป็นได้
 
เกมส์
เพราะเช่นนั้นการปล่อยให้เด็ก ๆ เล่นเกมส์ก็มีผลร้ายได้ แต่จุดดีที่เด็ก ๆได้นั้นก็มีเหมือนกัน เช่น ถ้าเด็ก ๆ เล่นเกมส์ที่จะต้องใช้ความคิดพร้อมกับพิจารณาก็จะสามารถทำให้เด็ก ๆคิดพร้อมทั้งวิเคราะห์ และที่สำคัญอาจทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีอีกด้วยทางที่ดีคุณควรอย่าปล่อยจะดีกว่า ถ้าเด็กหรือว่าบุตรหลานของท่านเล่นเกมส์ก็ควรที่จะเล่นกับเขาด้วย พร้อมกับคอยสอนไปด้วยจะดีมากกว่าค่ะ