นึกคิดพร้อมกับความรอบรู้ใหม่ ๆ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเด็กๆ ได้ ผ่านการเล่นเกมส์ต่อสู้

การคาดการณ์พร้อมทั้งความเป็นไปได้ของเด็กๆ เมื่อได้เล่นเกมส์ต่อสู้ เด็ก ๆ คงจะเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้ทักษะบางสิ่งบางอย่างทาง ด้านความคิด แต่ถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แบบนี้แล้ว ผู้ปกครองคงจะต้องคอยดูแลและให้คำเสนอ แนะแก่เด็ก ๆ มากเพิ่มขึ้นค่ะ

 
 
การสร้างเสริมจินตนาการจำนวนมากของเด็ก ๆ มักจะสังเกตเห็นเกมส์เป็นโลกใบใหม่ ที่เขาทั้งหลายเองชื่นชอบและต้องการจะอยู่ในโลกใบนั้น การเล่นเกมส์เป็นระยะเวลานานจะทำให้จินตนาการและความคิดของเขามีมากเพิ่มขึ้น เด็ก ๆ จำนวนมากที่ชื่นชอบไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ ย่อมที่จะมีประเภทเด็ดขาดมากขึ้น กล้าหาญเพิ่มขึ้น และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น ส่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้สามารถเกิดขึ้นได้ หลังจากที่เด็ก ๆ ได้หมกหมุ่นไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้มาก จนเกินดี จนกระทั่งเกมส์พลิกชีวิตของพวกเขา ให้ตกเป็นเด็กที่กล้าหาญและมีอุปนิสัยที่ เปลี่ยนแปลง ซึ่งภายในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นจินตนาการ พร้อมทั้งความคิดที่สื่อให้เห็นทิศทางที่ดีหรือ เปล่านั้น ผู้ปกครองควรจะให้ความสนใจพร้อมทั้งติดตามอยู่ เสมอ เนื่องจากเวลาว่างของเด็ก ๆ คงจะยังคงมีอยู่มาก แต่ถ้าว่าเมื่อเขาเติบโตเวลาว่างของเขาจะค่อย ๆ หมดไป เพราะทุกอย่างของเขาทั้งหลายจะต้อง เปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยน ถึงแม้ว่าการเล่นเกมส์คงจะมีประโยชน์ ภายในบางส่วนกับพวกเขา แต่การหมกหมุ่นหรือการเล่นเกมส์อย่างใดประเภท หนึ่งมากจนเกินควร ก็อาจจะทำให้พฤติกรรมของพวกเขาเปลี่ยนไปเช่น กัน
 
เกมส์

รวมเกมส์มากมายไว้สำหรับคนชอบเล่นเกมส์ http://gameonline.thaiza.com/

 
การตอบสนองเป็นไปกับเช่นเดียวกับวัย ที่ต้องการแบบอย่าง และพวกเขาก็พร้อมที่จะลอกเลียนแบบตัวอย่างนั้น ๆ เช่นว่าการที่เด็ก ๆ ลุ่มหลงไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ พวกเขาคงจะมีพฤติกรรมต้องการจะต่อสู้กับใครสักคน หรือกล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ มากเพิ่มขึ้นนั่นเอง