เกมส์ปลูกผัก เกมที่สร้างจินตนาการในการทำสวนผักให้กับเด็กๆ

ทุกคนจะเห็นได้ว่า การเล่นเกมส์ปลูกผัก แม้ว่าจะเหมือนว่าผู้เล่นได้เล่นเข้ากับสิ่งเดิม ๆ พร้อมกับทำตามรูปแบบเดิม ๆ แต่ทว่าอย่างน้อยภายในเกมส์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ก็เพราะว่าความรักพร้อมกับความตั้งอกตั้งใจของผู้เล่นเกมส์ ที่อยากจะเล่นเกมส์ปลูกผักโดยตรงนั่นเอง

 
เกมส์ปลูกผัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจินตนาการส่งผลให้เกมส์ปลูกผัก กลับเป็นเกมส์ที่ทำให้เด็ก ๆ ส่วนมากหลงรักการปลูกผักภายในรูปแบบเดิม ๆ มนต์ขลังของการเล่นเกมส์ปลูกผัก ก็อาจไม่พ้นในช่วงของการไกล่เกลี่ยพื้นที่ใหม่ ๆ เพื่อจะได้ทำการปลูกผัก จนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่จะเก็บเกี่ยว เพื่อได้มีเงินทุนและทำการเลือกซื้อชนิดผักใหม่ ๆ สำหรับนำมาปลูกให้แปลงผักของคุณมีสีสันต่อไป แต่ว่าอย่างน้อย ถ้าหากว่าเด็ก ๆ หรือผู้เล่นสามารถผ่านด่าน ตลอดจนกระทั่งมีเงินทุนในการเลือกซื้อพันธุ์ผักใหม่ ๆ ได้ การเล่นเกมส์ก็จะมีสีสันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทำให้ผู้เล่นประสบผลสำเร็จ และพอใจต่อการเล่นเกมส์ในแต่ละด่าน ถึงแม้ว่าดูเหมือนรูปแบบเกมส์จะวนและเวียนไปมาอยู่กับที่ แต่ภายในส่วนของพัฒนาการของตัวละคร ย่อมที่จะมีการแปรเปลี่ยนไปด้วยฝีไม้ลายมือเกมส์ปลูกผักของผู้เล่นเกมส์โดยตรง การอดใจในการทำแปลง
 
อีกหนึ่งความโดดเด่น นั่นก็คือ การเลือกซื้อชนิดผักต่าง ๆ เพื่อนำมาว่าน รดน้ำ พรวนดิน แถมยังคงจะใส่ปุ๋ยอย่างเต็มรูปแบบ กลับกลายเป็นพืชผักต้นโต ๆ ที่อาจจะเก็บเกี่ยวพร้อมกับขายได้ในที่สุด และนี่ก็คือผลสำเร็จที่ผู้เล่นจะได้รับ พร้อมทั้งอีกส่วนหนึ่งที่ผู้เล่นจะต้องทำให้ได้ คือการขยายแปลงพันธุ์ผัก พร้อมทั้งพื้นที่ในการทำฟาร์มของท่านให้ใหญ่ไปเรื่อยๆ นั่นเอง