เกมส์ที่ทำให้ผู้เล่นเกิดความถนัดความคิดอ่านได้จากการวางแผนเกมส์ที่ยอดเยี่ยม

สมัยนี้ได้มีการปรับปรุงเกมส์ให้มีรูปแบบที่เข้าสมัยมากยิ่งขึ้น เพราะว่าผู้ที่เล่นเกมส์ค่อนข้างไม่ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีมากนัก ก็เพราะว่าในทุกวันนี้ผู้ที่เล่นเกมส์ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆ แต่จะส่งผลให้เสียการเรียนได้ ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้น้องๆ ไม่ค่อยได้เล่นเกมส์กันมากนัก เพราะว่าพ่อแม่จะเป็นคนบังคับไม่ให้น้องๆ เล่นเกมส์

 
เกมส์
เล่นเกมส์ส่วนมากในสายตาของผู้ใหญ่มักจะมองว่า การเล่นเกมส์เป็นการทำเอาเด็ก ๆ ภายในบ้านไม่สนใจทำอะไรเลย แต่ถ้าหากพ่อแม่เลือกเกมส์ให้เด็กๆ ที่มีสร้างสรรค์ ย่อมจะส่งผลให้เด็ก ๆ เกิดความชำนาญความคิดในด้านหลากหลาย ได้ดี เพราะว่าผู้ปกครองท่านใดให้น้องๆ ลองเล่นเกมส์ หรือแม้กระทั่งจะเป็นเกมส์ออนไลน์ ท่านก็ควรให้เด็ก ๆ ได้ลองสัมผัส และให้ใช้ความคิด พิจารณาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อน จะช่วยให้มีการพัฒนาการได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเล่นเกมส์ในรูปแบบออนไลน์ ย่อมจะทำให้สามารถจำลองเรื่องราวชีวิตจริงได้ดีเลยทีเดียว เปรียบเสมือนทำให้เด็ก ๆ มีการกำหนดแผนการเกมส์ได้ดีอีกด้วย ถ้าหากว่าผู้เล่นคนใด สามารถเลือกเกมส์ที่สามารถสร้างเสริมทักษะความคิดในทางที่ดีได้ ก็ยิ่งจะส่งผลให้เกิดคุณค่าต่อตัวเด็ก ๆ หรือว่าผู้เล่นคนอื่นได้ด้วย
 
และนี่ก็คือคุณค่าของเกมส์ที่จะสามารถช่วยให้เด็ก ๆ สนุกสนาน พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการใช้ทักษะความคิดอ่านกับการเล่นเกมส์ไปแต่ละเภท รวมถึงเป็นการเสริมสร้างนิสัยให้กับเด็กๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหน้าที่ เช่น การเล่าเรียนนั่นเอง จึงทำให้ผู้ปกครองในปัจจุบันนี้จึงปล่อยให้เด็ก ๆ ได้เล่นเกมส์เพื่อเกิดความชำนาญที่ดีนั่นเอง