ตระเวนเที่ยวที่เขาชีจรรย์ ที่จังหวัดชลบุรี

อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ที่ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ คงต้องมอบให้กับสถานที่เที่ยวอย่าง เขาชีจรรย์ ที่มาในแบบที่สวยงามตามธรรมชาติ ความแปลกประหลาดแต่คงด้วยความงามย่อมน่าชื่นชม เพราะเขาชีจรรย์ เป็นหุบเขาหินปูน โดยเดิมทีจะมีการระเบิดหินเป็นช่วง ๆ สำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้าง จนกระทั่งต่อมา สมเด็จพระญาณสังวร ทรงรู้สึกเสียดายลักษณะ พร้อมกับภูมิทัศน์อันสวยงามของหุบเขาหินปูนลูกนี้ ท่านจึงมีพระดำริให้อนุรักษ์เอาไว้ พร้อมทั้งดำเนินการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักเอาไว้ที่หุบเขานี้ด้วย

 
ชลบุรี
ซึ่งพุทธปฏิมากรที่ถูกสลักเอาไว้ในหุบเขาหินปูนแห่งนี้ มีลักษณะของพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยิ่งกว่านั้นยังคงเป็นการแกะสลักที่สวยงาม ด้วยมีมือที่เฉียบคม โดยงานแกะสลักนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2539 ที่ผ่านมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามพระพุทธรูปแกะสลักนี้ว่า พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา โดยชื่อนี้สามารถแปลได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งโรจน์ สง่าพร้อมกับประเสริฐดุจดังมหาวิชิระ นั่นเอง อีกทั้งพระพุทธรูปสลักบนเข้าชีจรรย์ ที่จังหวัดชลบุรีนี้ ยังคงเป็นพุทธปฏิมากรปางมารวิชัย ซึ่งเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร เป็นศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา โดยมีส่วนสูง 109 เมตร พร้อมทั้งมีหน้าตักกว้างประมาณ 70 เมตร พร้อมทั้งในส่วนของฐานบัวหรือว่าบัลลังก์มีความสูงประมาณ 21 เมตรร่วมกัน
 
ภาพความงามชลบุรีในการแกะสลักครั้งนี้ เกิดจากการระเบิดและทำการเจาะเนื้อหินให้เป็นลายเส้นขึ้นมา แล้วจึงใช้โมเสกทองประดับเข้าไปที่รอยเส้นภายในการแกะสลัก เป็นเหตุให้เมื่อยามพระอาทิตย์ส่องมา จึงทำให้เกิดเป็นประกายสีทองที่งามที่สุดภายในโลกเลยก็ว่าได้