Category: ความรัก

ความรักเป็นบทเรียนที่ทำให้คนเกิดทัศนคติที่แปลกแยกกัน

ความรักในรูปแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันและปรารถนาที่จะพบ กลับเป็นความรักที่ผู้คนจำนวนมากกลับไม่เคยค้นพบตั้งแต่เริ่มแรก เปรียบเสมือนเป็นการศึกษาลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ซึ่งนับได้ว่าความรักที่ว่านี้กลายเป็นความรักที่สามารถถูกค้นเจอได้ยากแท้และหยั่งถึง บางเวลาความรักก็ไม่ได้สอนให้ท่านเป็นผู้โชคดี หรือว่าเรียนรู้ที่จะเป็นผู้โชคดีทางด้านความรักเรื่อยไป ในเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก ตำรานี้กลับถูกเอามาใช้ได้เสมอในคนรักที่ไม่หวังจะยึดติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งหากว่าความรักเป็นเรื่องที่สามารถคาดเดาได้ยากแท้ แต่คุณเองก็พยายามที่จะค้นพบมัน พร้อมทั้งนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ดูโง่เขลากับเบาทางด้านสติปัญญาโดยตรง     และภายในโลกนี้ยังคงมีคนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งคนกลุ่มนี้กลับไม่สนใจและให้ความสำคัญกับความรักเสียเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะผู้คนที่ปราศจากหัวใจและไร้ความรัก กลายเป็นคนที่ต้องยืนอยู่บนโลกนี้อย่างลำพัง ซึ่งตามหลักความจริงแล้วนั้น บนโลกใบกลมขนาดกว้าง กลับไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยวได้

Continue readingความรักเป็นบทเรียนที่ทำให้คนเกิดทัศนคติที่แปลกแยกกัน