Category: ข่าวการเมือง

การแบ่งแยกความหมายภายในการเกาะติดข่าวการเมือง

ถ้าหากผู้ติดตามข่าวในยุคปัจจุบันไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่า ความเป็นจริงแล้วกระแสการเมืองเกิดขึ้นจากปัญหาใด และมีการส่งเสริมยุแย่ให้เกิดเป็นสงครามขึ้นมา นั่นหมายถึงไม่ได้เกิดจากความเข้าใจถึงเหตุการณ์ความเป็นจริง ของผู้ที่เกาะติดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยแท้ ถึงแม้จะมีกระแสการเกาะติดอย่างใกล้ชิด แต่ทัศนคติของคนก็ย่อมที่จะต่างกันออกไป มีเข้าใจถูกต้อง และไม่เข้าใจถูกต้อง มองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ที่แตกต่างในรูปแบบส่วนตน จึงทำให้เกิดกรณีการแตกแยกของกลุ่มคน และรวมกลุ่มกันเข้าพรรคเข้าฝ่าย จนกลับเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่งที่ออกมาต่อต้าน เพราะว่าส่วนหนึ่งคือติดตามข่าวสารโดยเฉพาะข่าวการเมืองในปัจจุบัน ที่มีขึ้นมีลง มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป ส่งผลร้ายให้เกิดกรณีที่ไม่คาดหวังพร้อมกับยากจะแก้ไขนั่นเอง และถึงแม้ผู้คนจำนวนมากมักจะหลีกเหลี่ยงเกี่ยวกับกระแสการติดตามข่าวการเมืองในปัจจุบัน

Continue readingการแบ่งแยกความหมายภายในการเกาะติดข่าวการเมือง