Day: June 29, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

“วัดโฝวกวงซัน คู้บอน” วัดสวยในไทยจากไต้หวัน ย่านคลองสามวา สวย งดงามจนต้องตะลึง!

ท่องเที่ยวกรุงเทพให้ได้ฟีลเหมือนอยู่ไต้หวัน ต้องห้ามพลาดไปเช็คอินที่ “วัดโฝวกวงซัน คู้บอน” วัดสวยย่านคลองสามวา หากใครที่ได้มาไม่ควรพลาดไปไหว้พระขอพร มีที่ถ่ายรูปสวยๆ ได้บรรยากาศราวกับอยู่ไต้หวัน รับรองว่าไปผิวหวังอย่างแน่นอน วัดโฝวกวงซัน Fo Guang Shan หรือ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน ไท่ฮวาซื่อ เป็น วัดสาขาจากไต้หวัน ตั้งอยู่ที่ ถนนคู้บอน  ย่านคลองสามวา เป็นวัดในไทยที่สวยและงดงาม สถานที่แห่งนี้ได้ออกแบบตามสถาปัตยกรรมไต้หวัน หากใครได้มาเยือน ทำให้บรรเทาความคิดถึงไต้หวันไปได้เลย ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทพหลายองค์ให้ไปกราบไหว้ขอพร ไม่ว่าจะเป็น รูปหล่อพระพุทธเจ้า พระแม่กวนอิมองค์ใหญ่ รวมทั้งยังเป็น สถานที่ปฎิบัติธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งในกรุงเทพฯ ที่น่าแวะไปเที่ยวชม และไหว้พระ ภายในวัด เหมือนได้วาร์ปไปไต้หวัน บรรยากาศโดยรอบดูกว้างขวาง และน่าศรัทธา วิหารทั้งหมดถูกออกแบบด้วยศิลปะไต้หวัน ประกอบไปด้วย พระอุโบสถ วิหารพระอวโลกิเตศวร เจดีย์พุทธรังษี ห้องวิปัสสนา หอฉัน ห้องเรียนพุทธศาสนา ห้องประชุม เรือนรับรอง กุฏิพร ห้องสมุด หอระฆัง และหอกลอง และยังมีอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั่นก็คือ วิหารเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ สีทอง ตั้งสูงสง่างาม รวมถึงมีรูปปั้นเทพจีนประดับอยู่รอบๆ ภายในอาคารจะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ ทั้ง 4 ปางได้แก่ ปรางค์ประธานบุตร […]

Read More