Month: December 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวลำปาง สักการะ “พระธาตุลำปางหลวง” วัดประจำคนเกิดปีฉลู นั่งรถม้าชมรอบเมือง

พระธาตุลำปางหลวง ที่ใครมาลำปางเป็นต้องมาเยือน และมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อขอความเป็นสิริมงคล ที่นี่เปรียบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีฉลูอีกด้วย พระธาตุลำปางหลวง สถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบล้านนา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง โดดเด่นด้วยศิลปะล้านนา และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดในปีฉลู เพราะที่นี่เริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู พระธาตุลำปางหลวง นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบล้านนาที่สวยงดงาม ที่สำคัญคือมีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 แล้ว เจดีย์นั้นจะเป็นทรงระฆังคว่ำ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบพุกามล้านนา เพราะมีการปิดทองจังโกคล้ายแบบพุกาม เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย พระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ คนที่เกิดในปีฉลูด้วย เพราะที่นี่เริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู ด้านใน วัดพระธาตุลำปางหลวง ยังประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางอีกด้วย ภายในวัดก็จะมี วิหารกู่พระเจ้าล้านทอง ตั้งอยู่ท้ายวิหารหลวง ภายในมีพระพุทธรูป พระเจ้าล้านทอง ซึ่งหล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2019 กู่นี้เคยได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2106 หลังจากที่เมืองเชียงใหม่ตกอยู่ใต้ปกครองของเมียนม่า ทำให้กู่เป็นแบบผสมระหว่างหลังคาลาดกับหลังคาลดชั้น รวมทั้งลวดลายต่างๆ แสดงให้เห็นถึงศิลปะในช่วงเวลานั้น ไฮไลท์ของที่นี่ ก็คือ การได้ชม มหัศจรรย์เงาพระธาตุ และ พระวิหารในมุมกลับ ที่เข้าไปชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น และสามารถนั่งรถม้าชมรอบเมืองลำปางได้อีกด้วย

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวปัตตานี ชม “หอนาฬิกาสามวัฒนธรรม” แลนด์มาร์คใจกลางเมืองแห่งชายแดนใต้

หอนาฬิกาสามวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี เรียกได้ว่าเป็นพิกัดหรือแลนด์มาร์คใจกลางเมืองของชายแดนใต้ เมืองสวย วิวดี สีสันยามค่ำคืนบอกเลยว่าดีสุดๆ หอนาฬิกาสามวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใน ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของศาลหลักเมืองจังหวัดปัตตานี ความพิเศษของหอนาฬิกาที่นี่ ก็คือ บ่งบอกถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมของเมืองปัตตานี ประกอบไปด้วยชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธ และชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นเอง เพราะตัว หอนาฬิกาสามวัฒนธรรม จะแสดงถึงลักษณะศิลปวัฒนธรรมทางสถาปัตย์ของทั้ง 3 วัฒนธรรมของเมืองปัตตานีนี้ได้อย่างชัดเจน รวมถึงที่บริเวณ หอนาฬิกาสามวัฒนธรรม ยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คและพิกัดไว้จัดงานสำคัญๆ ของ ปัตตานี อีกด้วย

Read More